KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKASI

Otomotiv Sektöründe ürünleri ile en güvenilir ve tercih edilir olmayı,  üretimini, piyasa gelişmeleri ve müşteri  beklentilerini sürekli gözden geçirerek sürekli gelişmeyi ilke edinen  LİMA HORTUM

Vizyonumuz:

Otomotiv Sanayi’nde, en doğru ve en iyi hizmet ile yerel ve küresel taleplere dinamik bir şekilde cevap verebilmek.

Misyonumuz:

Katma değeri yüksek ürün ve hizmet vererek; aranan ve tercih edilen bir firma olmak.

Kalite Politikamız:

 • Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,
 • Kalite Sistemini sürekli geliştirmek için teknolojiyi sürekli izleyerek ve yenilikleri şirket yapısına katmak için gerekli kaynakları kullanmayı,
 • Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş olarak müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmayı,
 • İlk seferde ve her seferde doğru ürün sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Ürettiği ürünleri  ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun olarak  pazara sunmayı,
Taahhüt ederiz.

Harun Zarfçı
Genel Müdür

Lima Kalite Lima Kalite
SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE POLİTİKASI

Topluma, müşterilerine, çevreye ve çalışanlarına, kısaca tüm paydaşlarına karşı tüm sorumluluklarını yerine getirmek için,

 • Sıfır kaza ilkesi ile sürdürülebilir bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gereken önlemleri almayı,
 • Faaliyetlerimiz ile ilgili Ulusal ve Uluslararası mevzuat ve standartlara uymayı
 • Faaliyetlerimiz sırasında güvenli bir çalışma ortamı oluşturup meslek hastalıkları ve iş kazalarının oluşmasını engellemek,
 • Kirliliği, kaynağında önlemeye çalışmayı ve atıkları azaltmayı
 • Uluslararası ve yerel resmi kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliğini sağlayarak, İSG ve çevre koruma bilincini oluşturmaya çalışmayı, personelimizin verilen eğitimlerle ISG ve Çevre ile ilgili bilinçlendirmesini sağlamak,
 • Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla; Enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, Enerji kayıplarını en aza indirgemeyi,
 • Bu doğrultuda kurulan Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin periyodik olarak ve değişen koşulları da gözden geçirerek, çevre performansımızı sürekli olarak arttırmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
Taahhüt ederiz.

Harun Zarfçı
Genel Müdür

SERTİFİKALARIMIZ
Lima ISO
Lima ISO
Lima ISO

,