POLİTİKALAR

ÇOCUK İŞGÜCÜ İYİLEŞTİRME POLİTİKASI

Lima Hortum, çocuk işçi çalıştırmanın birçok ülkede gerçekleştiğini kabul ediyor. Ancak, Lima Hortum çocuk işçiliğini kabul etmiyor ve buna karşı aktif olarak çalışıyor. Çocuk işçiliği meselesinin karmaşıklığı, Lima Hortum’a teslim edilen hiçbir ürünün çocuk emeği tarafından üretilmediği hedefimize ulaşmak için sürdürülebilir ve geniş tabanlı çözümler üretmek için tutarlı, uzun vadeli bir çaba gerektirir. Lima Hortum, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki farklı kültür ve değerlere saygı duyuyor ve ürünlerini tedarik ediyor, ancak çocuk haklarına ilişkin temel gerekliliklerden ödün vermiyor. Lima Hortum Çocuk İşgücü İyileştirme Politikası, Lima Hortum’u tedarikçilere ve çalışma arkadaşlarına ve diğer tüm taraflara açık hale getirmek için kurulmuştur. Bu davranış kurallarındaki şartlar tüm tedarikçilere ve taşeronlarına zorunludur.

1. Genel İlke
Lima Hortum çocuk işçiliğini kabul etmiyor.
Lima Hortum, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni (1989) desteklemektedir.
Lima Hortum Çocuk İşgücü İyileştirme Politikası, aşağıdakileri öngören bu sözleşmeye dayanmaktadır:
• “Çocukla ilgili tüm eylemler, çıkarlarını en iyi şekilde göz önünde bulundurur.” Madde 3.
• “Çocuğun ekonomik sömürüden korunma ve tehlikeli ya da çocuğun eğitimine müdahale etmesi muhtemel herhangi bir işi yapmama ya da çocuğun sağlığına ya da fiziksel, zihinsel, manevi, ahlaki ya da sosyal olarak zararlı olma hakkı gelişme”. Madde 32.1.
Ek olarak, bu politika Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Asgari Yaş Sözleşmesi No. 138 (1973)’i baz almaktadır. Bu sözleşmeye göre, “Çocuk” kelimesi, yerel asgari yaş yasası iş veya zorunlu eğitim için daha yüksek bir yaş öngörmediği sürece, on beş (15) yaşından küçük herhangi bir kişi olarak tanımlanmaktadır, bu durumda daha yüksek yaş geçerli olacaktır. Bununla birlikte, yerel asgari çalışma yaşı, gelişmekte olan ülkeler için istisnalar uyarınca on dört (14) yaşı ise, düşük yaş geçerli olacaktır.
Bu politika ayrıca, ILO 182 No.lu Çocuk İşçiliğinin En Kötü Şekillerine İlişkin Sözleşme'yi de içermektedir. (1999).

2. Uygulama
Çocuk işçiliğini önlemek için yapılacak tüm eylemler, çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurarak uygulanacaktır. Lima Hortum, tüm tedarikçilerin Çocuk Haklarına Dair ABD Sözleşmesi'ni kabul etmelerini ve tedarikçilerin üretim ülkesinde geçerli tüm ilgili ulusal ve uluslararası yasalara, düzenlemelere ve hükümlere uymalarını ister.
Tedarikçiler, tedarikçilerin ve taşeronlarının üretim yerlerinde çocuk işçiliğinin oluşmamasını sağlamak için uygun önlemleri almakla yükümlüdür.
Çocuk işçiliği herhangi bir üretim yerinde bulunursa, Lima Hortum tedarikçiden düzeltici bir eylem planı uygulamasını ister. Kararlaştırılan zaman dilimi içinde düzeltici faaliyet uygulanmazsa veya tekrarlanan ihlaller meydana gelirse, Lima Hortum ilgili tedarikçiyle olan tüm işleri sonlandırır. Düzeltici eylem planı, çocuğun aile çıkarlarını, sosyal durumunu ve eğitim seviyesini dikkate alır. Çocuk işçiliğinin sadece bir tedarikçinin işyerinden diğerine taşınmasına değil, çocuğun gelişimi için daha uygun ve sürdürülebilir alternatiflerin sağlanmasına özen gösterilmelidir.
Tedarikçi, tüm taşeronlarla ve kendi iş arkadaşlarıyla, Lima Hortum Çocuk İşgücü İyileştime Politikasının içeriğini etkin bir şekilde iletecek ve gerekli tüm önlemlerin buna göre uygulanmasını sağlayacaktır.

3. Genç İşçiler
Lima Hortum, genç işçilerin yasal istihdamını destekliyor.
Yasal çalışma çağındaki genç işçiler, 18 yaşına kadar, doğası veya yürütüldüğü koşullar altında sağlık, güvenlik, ahlak veya tehlikelerini tehlikeye düşürecek her türlü iş veya işten korunma hakkına sahiptir.
Bu nedenle Lima Hortum, tüm tedarikçilerine genç işçilere yasalara göre muamele edilmelerini sağlamalarını ister; Buna tehlikeli işlerden kaçınmak, gece vardiyasından ve asgari ücretten kaçınmak için alınacak önlemler dahildir. Çalışma saatleri ve fazla mesai sınırları, işçilerin genç yaşlarına özel olarak göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

4. İşgücü kaydı
Tedarikçi, işçinin doğum tarihini doğrulayan her işçi için dokümantasyon tutacaktır. Bu tür resmi belgelerin bulunmadığı ülkelerde, tedarikçi yerel uygulama ve yasalara uygun olarak uygun değerlendirme yöntemleri kullanmalıdır.

5. İzleme
Tüm tedarikçiler, Lima Hortum’u her zaman tüm üretim yerleri (taşeronları dahil) hakkında bilgilendirmek zorundadır. Bulunamayan herhangi bir üretim merkezi bu davranış kurallarına aykırı olacaktır.
Lima Hortum’a ürün temini için Genel Satınalma Sözleşmesi sayesinde, Lima Hortum, Lima Hortum’a tedarik edilmek üzere olan mallar için tüm üretim yerlerine (taşeronlar dahil) herhangi bir zamanda habersiz ziyaretler yapma hakkını saklı tutar. Lima Hortum ayrıca, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Lima Hortum Çocuk İşgücü İyileştirme Politikasına uyumu sağlamak için denetimler yapmak üzere bağımsız bir üçüncü taraf tayin etme hakkını saklı tutar.

6. İyileştirme
Lima Hortum’un tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği bulunursa, çocukların en iyi uzun vadeli çıkarları olan sorumlu bir çözüm geliştirmek için tedarikçi ve uygun nitelikteki kuruluşlarla ortaklaşa çalışmak isteyecektir. Tedarikçi ve Lima Hortum, aşağıdaki eylemleri içerebilecek düzeltici bir eylem planı üzerinde anlaşacaktır:
• Tüm potansiyel çocuk işçilerin ve genç işçilerin bir listesini düzenlemek.
• Çocuk işçiliği veya çocukların refahı ile ilgilenen tanınmış yerel bir sivil toplum kuruluşundan tavsiye ve yardım istemek.
• Çocukların eğitimini güvence altına alan ve ekonomik refahlarını koruyan, Lima Hortum ile ve mümkün olan yerlerde yerel bir STK ile istişare içinde ve çocuğun görüşlerine saygı göstererek bir iyileştirme planı geliştirmek
• Çalışma çağındaki çocuklara ilişkin yasal gereklilikleri ve kısıtlamaları çocuklara açıklamak ve eğer isterlerse çalışma yaşına geldiklerinde istihdam edilmelerini sağlamak.
• Çocukların isteklerini anlamak ve eğitime tekrar girmeleri için fırsatları keşfetmek.
• Çocuğun maaşını, ailelerinin geçim kaynaklarına katkıda bulunup bulunmadığına veya kendine bağımlı olmalarına rağmen, çalışma yaşına gelinceye kadar ödemek veya çocuk ve aileleri ile alternatif bir uzun vadeli çözüm kararlaştırmak ( örneğin, çocuk işçi yerine işsiz yetişkin bir aile üyesinin istihdamı).
• Çocuk işçinin yeterli konaklama ve yaşam koşullarına sahip olduğundan emin olmak
• Tüm eylemleri belgelemek
• Tekrarı önlemek için süreçler geliştirmek
Yapılmaması gerekenler:
o Şüpheli veya onaylanmış çocuk işçilerden ve / veya genç işçilerden herhangi birini kovmak
o Çocukları veya ailelerini tehdit etmek veya soruşturma ve iyileştirme ilerlemesini engellemek
o Herhangi bir belgeyi gizlemek veya tahrif etmek
Bu tür eylemler, Lima Hortum tarafından tedarikçinin, bu çocuk işçi politikasını ihlal ederek çocuk işçiliğinin iyileştirilmesine yönelik olmadığını kanıt olarak kabul edecektir.

,